Click the star to add/remove an item to/from your individual schedule.
You need to be logged in to avail of this functionality, and to see the links to virtual rooms.

RT038


L'Institut Català d'Antropologia. Més de quatre dècades fent antropologia (CAT) / El Instituto Catalán de Antropología. Más de cuatro décadas haciendo antropología (SP) 
Convenors:
Arnau Poy (University of Barcelona)
Araceli Muñoz (Institut Català d'Antropologia)
Send message to Convenors
Discussants:
Mònica Martínez Mauri (University of Barcelona)
Manuel Delgado-Ruiz (Universitat de Barcelona)
Dolors Comas-d'Argemir (University Rovira i Virgili)
Montserrat Clua Fainé (Universitat Autònoma de Barcelona)
Cristina Larrea-Killinger (University of Barcelona)
Formats:
Roundtable
Mode:
Face-to-face
Sessions:
Tuesday 23 July, -
Time zone: Europe/Madrid
Add to Calendar:

Short Abstract:

Es proposa fer una taula rodona per donar a conèixer l'ICA i la seva feina per impulsar i difondre l'antropologia en l'àmbit català (CAT) / Se propone realizar una mesa redonda para dar a conocer el ICA y su trabajo para impulsar y difundir la antropología en el ámbito catalán (SP)

Long Abstract:

L'Institut Català d'Antropologia, fundat l'any 1978, és una de les primeres associacions d'antropologia que van sorgir a l'estat Espanyol, i una de les que compta amb un major nombre de sòcies i socis, unes/uns 400 en l'actualitat. Col·laborant amb altres institucions com l'ITA i l'ACPA, així com amb les universitats, l'ICA es dedica a promoure la difusió del coneixement i la pràctica de la disciplina de l’antropologia, amb la voluntat de crear espais pel debat i la recerca antropològica dins de la societat catalana.

En aquesta taula rodona, aprofitant la presència d'un ampli nombre d'antropòlogues vinculades a les universitats catalanes, així com d'aquelles persones amb un interès professional o personal en la disciplina, volem donar a conèixer com l'ICA ha contribuït de manera significativa al desenvolupament de l'antropologia en l'àmbit català a través d’una revisió i debat del seu passat, present i futur.

Integrada per 5 persones, la taula abordarà els següents temes: 1) Els orígens i l'evolució de l'ICA al llarg dels gairebé cinquanta anys de la seva història; 2) Els grups de treball i algunes de les activitats destacades que aquests duen a terme per impulsar i difondre la recerca antropològica; 3) El premi de recerca ICA "Mirades des de l'Antropologia" amb la presentació d'algun dels treballs guardonats; 4) La Setmana de l'Antropologia, que ja compta amb vuit edicions, i les seves iniciatives per donar a conèixer l'antropologia a un públic ampli; 5) La revista acadèmica "Quaderns", dedicada a la difusió de la recerca antropològica a Catalunya.